Despre Noi

Compania InterConformity Assessment and Certification (www.interconformity.com) este un organism de certificare multinațional specializat in auditul, evaluarea si certificarea sistemelor de management ce au la bază standarde internaționale (de ex. ISO 9001 – Sisteme de Managementul Calității, ISO 14001 – Sisteme de Management de Mediu, OHSAS 18001 – Sisteme de Managementul Sănătații și Securitații Ocupaționale, ISO 22000 – Sisteme de Managementul Siguranței Alimentului, ISO/IEC 27001 – Sisteme de Managementul Securității Informațiilor etc.) si alte norme sau coduri specifice anumitor ramuri industriale.

Organismul de Certificare este membru al InterConformity International Certification Consortium  (www.certificationconsortium.com) și își desfășoară operațiunile la nivel internațional prin intermediul birourilor de reprezentare existente in diferite țări ale lumii.

InterConformity iși promovează principiile de management ce stau la baza unei dezvoltări la nivel global printr-o viziune de pionierat în ceea ce privește activitățile de certificare, angajându-se să introducă tehnici de audit inovative, susținând credibilitatea, expertiza și abordarea pragmatică, realistă și logică a proceselor de evaluare.     

Ne propunem să înregistrăm succese în câstigarea încrederii clientului prin determinarea soluțiilor complete, flexibile și nebirocratice, ținând în același timp cont de scopul certificării prin a conferi încredere părților interesate că sistemul de management satisface toate cerințele standardului de referință.

Viziune

Sloganul InterConformity reprezintă viziunea companiei noastre:”Simplu, Inteligent, Funcțional”

Modelul de business la nivel global are la bază o rețea de parteneri ce operează în diferite părți ale lumii. Succesul nostru este generat de către auditorii noștrii și personalul de certificare, prin angajamentul lor de a obține rezultatele corespunzătoare, prin acționarea într-un mod responsabil, promovarea excelenței celor mai bune practice de management, aplicarea cu strictețe a procedurilor stabilite și identificarea de noi oportunități pentru o dezvoltare profitabilă.

InterConformity Assessment & Certification își exprimă public angajamentul în ceea ce privește implementarea, acreditarea și menținerea standardului internațional ISO/IEC 17021 Evaluarea conformității – Cerințe pentru organismele ce furnizează servicii de audit și certificare a sistemelor de management.